This is the list of all the composers who have some works published or at least listed in the whole Gardane site.

Jacob van Eyck, Der Fluyten Lust-hof. 2 vols (Paulus Matthysz, Amsterdam 1646-54).

info       title page

143 pieces with variations for a recorder in C without bass.

1. Preludium of Voorspel
scoring: C
?  v. 1.20
2. Onse Vader in Hemelryck
scoring: C
?  v. 2.00
3. Doen Daphne d’over schoone Maeght
scoring: C
?  v. 2.00
4. Psalm 118
scoring: C
?  v. 2.00
5. Malle Symen
scoring: C
?  v. 2.00
6. Psalm 140. ofte tien Geboden
scoring: C
?  v. 2.00
7. Aerdigh Martyntje
scoring: C
?  v. 2.00
8. Pavane Lachrymae
scoring: C
?  v. 2.00
9. Lavignone
scoring: C
?  v. 2.00
10. Rosemont
scoring: C
?  v. 1.00
11. Courant, of Ach treurt myn bedroefde
scoring: C
?  v. 1.00
12. d’Lof-zangh Marie
scoring: C
?  v. 1.00
13. Frans Ballet
scoring: C
?  v. 1.00
14. Stil, stil een reys
scoring: C
?  v. 1.00
15. Fantasia & Echo
scoring: C
?  v. 1.00
16. Geswinde Bode van de Min
scoring: C
?  v. 1.00
17. Onan of Tanneken
scoring: C
?  v. 1.00
18. Psalm 68
scoring: C
?  v. 1.00
19. l’Amie Cillae
scoring: C
?  v. 1.00
20. Bravade
scoring: C
?  v. 1.00
21. Psalm 103
scoring: C
?  v. 1.00
22. Van Goosen
scoring: C
?  v. 1.00
23. Si vous me voules guerir
scoring: C
?  v. 1.00
24. Courante
scoring: C
?  v. 1.00
25. Ghy Ridders in het prachtig Romen
scoring: C
?  v. 1.00
26. Ballette Gravesand
scoring: C
?  v. 1.00
27. Engels Nachtegaeltje
scoring: C
?  v. 1.00
28. Ach Morderesse
scoring: C
?  v. 1.00
29. Lanterlu
scoring: C
?  v. 1.00
30. Philis schoone Harderinne
scoring: C
?  v. 1.00
31. Vande Lombart
scoring: C
?  v. 1.00
32. Comagain
scoring: C
?  v. 1.00
33. Courant
scoring: C
?  v. 1.00
34. Tweede Daphne
scoring: C
?  v. 2.00
35. Amarilli mia bella
scoring: C
?  v. 1.00
36. Lus de mi alma
scoring: C
?  v. 1.00
37. Engels Lied
scoring: C
?  v. 1.00
38. Philis quam Philander tegen
scoring: C
?  v. 1.00
39. Al hebben de Princen haren
scoring: C
?  v. 1.00
40. Tweede Rosemond
scoring: C
?  v. 1.00
41. De zoete Zoomer tyden
scoring: C
?  v. 1.00
42. Wilhelmus van Nassouwen
scoring: C
?  v. 1.00
43. Meysje wilje by
scoring: C
?  v. 1.00
44. Courante Mars
scoring: C
?  v. 1.00
45. Batali
scoring: C
?  v. 1.00
46. Schoonste Herderinne
scoring: C
?  v. 1.00
47. Rosemond die lagh gedoocken
scoring: C
?  v. 1.00
48. Ballette Bronckhorst
scoring: C
?  v. 1.00
49. Wat zalmen op den Avond doen
scoring: C
?  v. 1.00
50. Sarabanda
scoring: C
?  v. 1.00
51. Repicavan
scoring: C
?  v. 1.00
52. Janneman en Alemoer
scoring: C
?  v. 1.00
53. O Heyligh zaligh Bethlehem
scoring: C
?  v. 1.00
54. Tweede Courante Mars
scoring: C
?  v. 1.00
56. Pavane Lachrymae
scoring: C
?  v. 1.00
57. Een Schots Lietjen
scoring: C
?  v. 1.00
58. Derde Doen Daphne d'over
scoring: C
?  v. 1.00
59. Amarilleken doet myn willeken
scoring: C
?  v. 1.00
60. Eerste Carileen
scoring: C
?  v. 1.00
61. Tweede Carileen
scoring: C
?  v. 1.00
62. Derde Carileen
scoring: C
?  v. 1.00
63. Amarilli mia bella
scoring: C
?  v. 1.00
64. Courante Madamme de la moutaine
scoring: C
?  v. 1.00
65. O slaep, o zoete slaep
scoring: C
?  v. 1.00
66. Gabrielle Maditelle
scoring: C
?  v. 1.00
67. Een Spaense Voys
scoring: C
?  v. 1.00
68. Een Courant
scoring: C
?  v. 1.00
69. Bien heureus
scoring: C
?  v. 1.00
70. Vierde Carileen
scoring: C
?  v. 1.00
71. Een Frans Air
scoring: C
?  v. 1.00
72. Kits Almande
scoring: C
?  v. 1.00
73. Schasamisie vous re veille
scoring: C
?  v. 1.00
74. Prins Robberts Masco
scoring: C
?  v. 1.00
75. Waeckt op Israël
scoring: C
?  v. 1.00
81. Princesse hier koom ick by nacht
scoring: C
?  v. 1.00
82. Wel Jan &c.
scoring: C
?  v. 1.00
83. Psalm 150
scoring: C
?  v. 1.00
84. Stemme nova
scoring: C
?  v. 1.00
85. Stemme nova
scoring: C
?  v. 1.00
86. Praeludium
scoring: C
?  v. 1.00
87. Phantasia
scoring: C
?  v. 1.00
88. Psalm 1
scoring: C
?  v. 1.00
89. Silvester inde Morgenstont
scoring: C
?  v. 1.00
90. Almande Verryt
scoring: C
?  v. 1.00
91. Psalm 9
scoring: C
?  v. 1.00
92. La Bergere
scoring: C
?  v. 1.00
93. France air
scoring: C
?  v. 1.00
94. Princes roaeyle
scoring: C
?  v. 1.00
95. Psalm 33
scoring: C
?  v. 1.00
96. Philis en son bel Atente
scoring: C
?  v. 1.00
97. Ho ho op myn brack en winden, &c.
scoring: C
?  v. 1.00
98. Postillon
scoring: C
?  v. 1.00
99. Na dien u Godlyckheyt
scoring: C
?  v. 1.00
100. Onder de Linde groene
scoring: C
?  v. 1.00
101. Bockxvoetje
scoring: C
?  v. 1.00
102. Psalm 119
scoring: C
?  v. 1.00
103. En fin l'Amour
scoring: C
?  v. 1.00
104. Lossy
scoring: C
?  v. 1.00
105. Boffons
scoring: C
?  v. 1.00
106. Psalm 133
scoring: C
?  v. 1.00
110. Malle Symen
scoring: C
?  v. 2.00
112. Den Nachtegael
scoring: C
?  v. 1.00
114. Janneman en Alemoer
scoring: C
?  v. 1.00
122. Lanterlu
scoring: C
?  v. 1.00
124. Laura
scoring: C
?  v. 1.00
125. Puer nobis nascitur
scoring: C
?  v. 1.00
127. Questa dolce sirena
scoring: C
?  v. 1.00
76. Philis schoon Herderinne met 2
scoring: CC
?  v. 1.00
77. Engels Liedt met 2
scoring: CC
?  v. 1.00
78. More palatino met 2
scoring: CC
?  v. 1.00
79. Amarilli mia bella met 2
scoring: CC
?  v. 1.00
80. Prins Robbert Masco met 2
scoring: CC
?  v. 1.00