Gardane
Giovanni Felice Sances (c. 1600 - 1679)

2 Entries

Lagrimosa beltà, Cantada a doi voci in Ciacona
source: Cantade a voce sola. Libro 2 (Venice 1633)
scoring: AT (Bc)
Usurpator tiranno, Cantada a voce sola sopra il Passacaglie
source: Cantade a voce sola. Libro 2 (Venice 1633)
scoring: C or A (Bc)